Enneagrammi-koulutusta Espoossa

Termi 'enneagrammi' muodostuu sanoista 'ennea' ('yhdeksän') ja 'gram' ('kirjain', 'kuvio'). Kun puhumme ihmisluonteesta, enneagrammi auttaa ymmärtämään paremmin omia ja toisten ihmisten ajatuksia, reaktioita ja toiveita sekä odotuksia ja pelkoja. Itsetutkiskelu tämän menetelmän avulla on samalla portti parempaan itsetuntemukseen.

Opi tuntemaan oma itsesiItsetuntemuksesi lisääntyy ja sen myötä myös rohkeutesi tehdä omien arvojesi mukaisia isoja päätöksiä elämässäsi muuttuu helpommaksi. Tästä jatkat kehittymistäsi ihmisenä ja johtajana ja näin ollen myös annat omalle organisaatiollesi tai työyhteisöllesi paremmat mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Kun todella tunnet itsesi, kaikki voittavat - et pelkästään sinä itse.
Löydä oma persoonallisuustyyppisiEnneagrammi kuvastaa eräänlaista selviytymisstrategiaa tai käyttäytymistyyliä. Sen filosofian mukaan jokainen ihminen edustaa yhtä yhdeksästä persoonallisuuden päätyypeistä, joista kukin omaa itselleen ominaiset piirteet vahvuuksineen ja kehityskohteineen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksilön persoonallisuutta kuvaavia piirteitä ei voisi löytää useasta tyypeistä, sillä meitä ei ole valettu samasta muotista. Vastaavasti myöskään kaikki oman päätyypin ominaisuudet eivät välttämättä ole hallitsevia jokapäiväisessä elämässämme.

Voit olla juuri sellainen kuin olet

Kun puhumme enneagrammista ja persoonallisuustyypeistä meidän on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa sitä oikeaa tai parasta tyyppiä. Jokaisella tyypillä, kuten myös jokaisella ihmiselläkin, on vahvuuksia ja kehityskohteita, hyvät ja huonot päivät, sekä helpot että vaikeat hetket. Menetelmä on työkalu, joka on tarkoitettu helpottamaan itsetuntemuksen matkaa ja vuorovaikutusta.

Syvennä enneagrammitietouttasi 9 tyyliä, 27 vaistomuunnelmaa

Perusteet
Syventävät opinnot
Yrityksille


Osta kirja