Referenssejä

Certified Progress Coach ®

"Olen tehnyt pitkän kansallisen ja kansainvälisen uran urheilujohtamisessa. Halusin löytää uusia ammatillisia ajatuksia sekä kasvaa ihmisten kohtaamisessa, vuorovaikutustaidoissa, tilanneherkkyydessä ja toisten ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisessä. Tätä kautta löysin coachingin.

Valitsin Suomen Coaching Instituutin Certified Progress Coach -koulutusohjelman analysoituani minkälainen koulutus sopisi juuri minulle.
Koulutus vastasi mielestäni erinomaisesti asettamiini tavoitteisiin, mutta samalla löysin myös erinomaisen uuden verkoston taitavista eri alojen osaajista. Hienoa oli saada myös uusia ystäviä, joiden kanssa toivon voivani pitää jatkossakin yhteyttä.

Urheilun maailma on usein yksipuolinen ja välillä pinnallinen ja raadollinen. Coachingin kautta toivon ja uskon löytäväni uusia ajatuksia työhöni erilaisissa kohtaamisissa sekä erilaisten käyttäytymismallien ymmärtämisessä.
Koulutus myös vahvisti uskoani siihen, että voin ja pystyn tulevaisuudessa jakamaan osaamistani ja kokemustani toisten ihmisten ja organisaatioiden hyödyksi."

Jukka-Pekka Vuorinen
Toimitusjohtaja
Jääkiekon SM-liiga Oy

"Lähdin Certified Progress Coach -koulutukseen täydentääkseni jo aiemmin hankkimaani ja hyödyntämääni coaching -koulutusta. Olin erityisen kiinnostunut laajentamaan osaamistani työelämävalmennuksen alueelle. 
Tämä koulutus antoi minulle äärimmäisen hyödyllisen ja laajan "työkalupakin", lukuisia menetelmiä, kiinnostavaa kirjallista materiaalia sekä toimivia tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla pystyn varmistamaan valmennustyöni laadukkuuden. 
CPC 10 -kurssin pätevät ja kokeneet ammattilaiset jakoivat laajaa osaamistaan selkeästi, innostavasti ja opiskelijoita kunnioittaen. Lukuisat omakohtaiset harjoitteet, vuorovaikutuksellinen kokemusten ja ajatusten vaihto sekä läsnäoleva ja hyväksyvä opiskeluilmapiiri tekivät koulutuksesta myös kokemuksellisen ja antoisan matkan ihmisyyteen ja ihmisten erilaisuuden parempaan ymmärtämiseen. 
Koen saaneeni huimasti ammatillista pätevyyttä ja lisävarmuutta. Sain tavoittelemaani laajennusta osaamiseeni: nyt teen sekä yksilö-, ryhmä- että työelämävalmennuksia ja omaan valmiudet myös valmentavaan esimiestyöhön. 
Suosittelen!"

Tuula Sammal-Salonen
Personata Valmennus

Tiimicoaching

Liisa Lehtosalo-Iskanius loi persoonallisella ja lämminhenkisellä esiintymisellään avoimen ja luottamuksellisen tunnelman Tiimspirit -tilaisuudessamme. Oli hienoa huomata, miten kriittisimmätkin henkilöt avautuivat ja innostuivat miettimään omaa rooliaan työyhteisössämme. Enneagrammin avulla kaikki osallistujat tunnistivat omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Messujen työilmapiiri parani tilaisuuden jälkeen selvästi.
Lahden Messujen puolesta voin suositella Liisaa työyhteisöjen työilmapiirin parantamistalkoisiin.

Jussi Eerikäinen
Toimitusjohtaja
Lahden Messut Oy


Yksilöcoaching

Välillä toinen näkee vierestä oman tilanteen selkeämmin ja rationaalisemmin, kuin itse syvältä omien tunnevyöryjen pohjalta katsoen. Näin kävi myös minulle, kun Hannu Iskanius auttoi minua näkemään coachingistunnoissa perheyrityksemme solmukohtia. Ei turhaan puhuta, että päästäksemme omaan potentiaalimme, meillä kaikilla tulisi olla oma koutsi, ei vain huippu-urheilijoilla. 

Hannu auttoi avaamaan istunnoissamme yrityksemme sisäisen kommunikaatio-ongelmamme, joka oli tyrehdyttänyt ajattelumme. Vaikutukset johtivat, ensin hallitustyöskentelyn selkeytymiseen ja sieltä kautta päivitettyyn toimintastrategiaan. Hannu on ollut mukana matkassani luottopelaajana aina, kun oma ajatteluni tarvitsee haastajaa tai osaavaa ulkopuolista näkemystä. Suosittelen vahvasti kokeilemista kaikille.
 
Sami Suominen 
Studio25-ketjun kaupallinen johtaja

Mindfulness MBSR - intensiivinen 8 viikon valmennus

"Liisan arvostava ja läsnäoleva asenne luo turvallisen ympäristön harjoitella ja oppia uutta. Oli ilo olla mukana hänen valmennuksessaan."

Pirjo Moilanen
HR Manager


Mindfulness päivä

"Kokonainen Mindfulnesspäivä antoi mahdollisuuden irrottautua itsensä tarkkailuun kokonaisvaltaisesti. Se antoi tervetulleen, mielen tyhjentävän tauon arjen kiireisen rytmin keskelle. Päivä oli ennen kaikkea opastava matka oman mielen ja kehon tuntemuksiin. Kokemukset innoittivat jatkamaan harjoittelua myös itsenäisesti."

Tiina Vinnari
Rekisteröity Diplomiohjaaja, Method Putkisto

Enneagrammi

"Kiitän lämpimästi Liisaa "Enneagrammin syventävät opinnot" -valmennusohjelmasta. Hän on lämminhenkinen ja erinomainen kouluttaja sekä valmentaja. Koulutus tapahtui aidosti kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä ja oli sekä syvällistä että läsnä olevaa. Sain siitä ehdottomasti enemmän kuin osasin odottaa.

Koulutus on tuonut ymmärrystä ja hyväksyntää sekä parantanut edelleen vuorovaikutustaitojani. Koulutuksessa sisäistämäni ymmärryksen olen ottanut käyttööni niin yksityiselämässäni kuin työssänikin. Minulla on parempi itsetuntemus ja kyky johtaa itseäni on oleellisesti parantunut. Suosittelen lämpimästi koulutusta jokaiselle, joka on valmis kulkemaan kohti syvempää itsetuntemusta ja suurempaa erilaisuuden ymmärrystä." 

Tommi Lehtiniemi
Myyntijohtaja
ZeroChaos Oy

"Enneagrammin syventävät opinnot valmennusohjelma oli todella hyvä ja hyödyllinen. Sain eväitä sekä oman itseni tuntemisessa että siihen, miten muut ihmiset ympärilläni voivat hahmottaa maailmaa ja toimia.
   
Tästä on hyvä jatkaa kehittymistä ihmisenä ja johtajana ja näin ollen antaa myös omalle organisaatiolleni paremmat mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Liisan ohjaustyyli ja valmennusohjelman toteutustapa on vailla vertaa - ohjelma antoi tilaa omille oivalluksille.

Ryhmässä syntyi myös avoin omien kokemusten jakaminen, mikä syvensi oivalluksia edelleen. Suosittelen lämpimästi valmennusta jokaiselle joka haluaa tuntea itsensä paremmin ja myös esimiehille osaksi johtajana kehittymisen polkua."  

Anja Silvennoinen 
CEO 
Renewa Oy


Meistä sanottua

"Itsetuntemus kasvoi valmennuksen aikana roimasti ja samalla ymmärrys siitä miten erilaisia me kaikki olemme. Samaa asiaa voi tarkastella niin monella eri tavalla ja kaikki ne ovat oikeita. Hyvällä tavalla haastavin koulutus, jonka olen ikinä suorittanut."

"Auttoi toteuttamaan toivotun elämän muutoksen - antoi valtavasti näkemystä ja työkaluja työhön."

"Ohjelma antoi myös paljon konkreettisia työkaluja valmennukseen sekä itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen valmentajana."

"Sain loistavia käytännön työkaluja valmentamiseen, paljon ja laajasti teoriatietoa valmentamisesta ja valmentavasta johtamisesta. Lisää itsetuntemusta ja hyvän verkoston uusista valmentaja kollegoista.