Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työnohjauksessa asiakas tutkii, arvio ja kehittää omaa työtään sekä pyrkii kehittymään siinä. Työnohjaaja toimii asiakkaan apuna tässä useamman tapaamiskerran oppimisprosessissa. Toisinaan prosessi voi kuitenkin olla hyvinkin lyhytkestoinen. Prosessin kestosta sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Työnohjaukselle määritetään aina organisaation toimintaa tukeva tavoite. Prosessissa keskustellaan luottamuksellisesti työhön ja organisaatioon liittyvistä ilmiöistä sekä pyritään löytämään erilaisia lähestymistapoja käsiteltävään asiaan. Prosessin tuloksellisuutta mitataan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Työnohjausprosessi selkeyttää yhteisiä tavoitteita ja lisää sekä muutoskykyä että oppimista. Työskentely helpottuu tehtävien ja roolien jäsentyessä. Työnohjaus parantaa johtamista ja kehittää yhteistyötä työyhteisössä.Työn ongelmien tutkiminen ja niiden hallintaan saaminen sekä oman työn kehittäminen kohti positiivisutta on myös ohjausprosessin tavoite. Tässä otetaan huomioon sekä työntekijä että työnantaja.

Ratkaisukeskeisyys on maanläheinen ja myönteinen tapa lähestyä elämän erilaisia haasteita ja ilmiöitä. Ratkaisukeskeisyydelläpyritään lisäämään toivoa ja voimavaroja. Kuljetaan kohti tavoitetta ja ratkaisua, sen sijaan, että pyöritään vai ongelman ympärillä.
Ratkaisukeskeisyydelle on ominaista positiivisuus ja kannustus sekä pienten edistymisien huomaaminen ja niihin huomion kiinnittäminen. Tämä lisää voimavaroja haastavissakin tilanteissa.

Ratkaisukeskeisessä ajattelussa ei ole tarkoitus ohittaa ongelmaa, vaan käsitellä sitä lähtökohtana. Yksinkertaistettuna, samoin kuin katsoisimme kartalta paikkaa, jossa juuri olemme ja paikkaa, jonne haluamme matkustaa. Mikä on paras tapa juuri minulle tai meille päästä tuonne määränpäähän? Ei myöskään ole tarkoitus ohittaa kokonaan käsiteltävää ongelmaa eli lähtöpistettä. Ei kuitenkaan etsitä syyllistä sille, miksi olen tai olemme tässä. Etsimme mahdollisen tavan, että en tai emme enää joudu tähän epämiellyttävään tilanteeseen. Ratkaisukeskeinen ajattelu haastaa katsomaan käsiteltävää ilmiötä laajemmin.

Kenelle

Työnohjausta annetaan yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle, toimialasta riippumatta. Keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä on kulloinkin paras työskentelymuoto.

Missä

Tapaamiset järjestetään yleensä asiakkaan tiloissa.

Miten

Ota yhteyttä ja tavataan. Kerron lisää tavastani työskennellä. Ennen kuin aloitamme varsinaisen prosessin, teemme alkukartoituksen ja kirjallisen sopimuksen.