Työyhteisösovittelu


Työyhteisösovittelua käytetään ristiriitatilanteissa. Työnantajan tulee puuttua tilanteeseen mahdollisimman nopeasti eikä odottaa tilanteen lukkiutumista sillä...

  • työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa puuttumaan
  • työn sujuvuus kärsii ja virheet lisääntyvät
  • ristiriidat tulevat kalliiksi sairauslomien lisääntyessä
  • turvallinen ja hyvä työyhteisö lisää hyvinvointia ja työssäjaksamista


”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.” (Suomen Sovittelufoorum)

Kenelle

Työnohjausta annetaan yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle, toimialasta riippumatta. Keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä on kulloinkin paras työskentelymuoto.

Missä

Tapaamiset järjestetään yleensä asiakkaan tiloissa.

Miten

Ota yhteyttä ja tavataan. Kerron lisää prosessista. Ennen kuin aloitamme varsinaisen työskentelyn, teemme alkukartoituksen ja kirjallisen sopimuksen.